Friday, 13 August 2010

Flowers on Shabbat


Shabbat Shalom!

1 comment:

Leora said...

Now there's a pretty scene.

Shavua tov!